Anmäl dig här!

15 February 09:00Mångkulturellt Centrum i Fittja

Värdeskapande stadsutveckling – ett kontinuerligt och systematiskt arbete med att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt

Program

09.00   Välkommen

Introduktion till Södertörnsmodellen och Södertörnsakademin.

Lise-Lott Larsson Kolessar, projektledare Södertörnsmodellen, White arkitekter.

09.10   Värdeskapande stadsutveckling – vad är det?     

Introduktion till varför och hur Södertörnsmodellen arbetar med värdeskapande stadsutveckling.

Johan Högström, KTH

09.15      Att säkerställa kvalitet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt

Två exempel som har arbetat innovativt med att få styrning på kommunens planeringsprocesser.

  • Att organisera och prioritera i en kommunal samhällsbyggnadsprocess – Örebromodellens tillblivande, varande och framtid. Peder Hallkvist, Stadsarkitekt Örebro kommun.
  • Hur bidrar värdeskapande planeringsprocesser till en hållbar stadsutveckling – och vad krävs för att relatera projekt till sin omvärld?

Johanna Wiklander, Stadsbyggnadsstrateg Uppsala kommun, tidigare Stadsarkitekt i Linköpings kommun.

10.15     Gott kaffe eller te som tas med till kunskapsdialogerna

10.30 – 11.15     Välj en av fyra kunskapsdialoger:

  • Ekologiska värden: att integrera ekosystemtjänster i kommunala planeringsprocesser.

Samtalsledare: Fredrik Meurman, Ecoloop.

  • Att skapa värden utifrån kunskap och lokala förutsättningar.

Samtalsledare: Peter Wikman, Utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun.

  • Ett samtal om hur vi organiserar oss i skapandet av ett inkluderande samhälle genom medskapande och dialog.

Samtalsledare: Lise-Lott Larsson Kolessar, White.

  • Initiativet, Projektprioritering, Lämplighet, Hållbarhet – ett samtal om styrning.

Samtalsledare: Johan Högström, KTH.

11.20    Reflektioner ur ett Södertörnsperspektiv

Vad betyder värdeskapande stadsutveckling för oss på Södertörn?

Carolina Fintling Rue, Chef Översiktsplaneenheten, Tyresö kommun.

Caroline Thunström, Mark- och exploateringschef, Nynäshamns kommun.

11.30    Panelsamtal mellan dagens talare och frågor från publiken

11:55     Avslut

***

Södertörnsakademin är en del av Södertörnsmodellen, ett VINNOVA-finansierat projekt som bidrar till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Projektet genomförs gemensamt av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö tillsammans med Stockholms Läns Landsting, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Nordregio, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting och Ecoloop.

Läs mer på www.sodertornsmodellen.se

Var, när, hur?

Plats: Mångkulturellt centrum i Fittja, Värdshusvägen 7, Fittja gård. Lokalen Hörsalen kan nås med hiss och det finns hörslinga.

Övrig info: Efter Södertörnsakademin är du välkommen att fortsätta diskussionerna och äta lunch till självkostnadspris.

Anmäl dig här!

Organized by