Anmäl dig nu

5 December 09:00Mångkulturellt Centrum i Fittja

Kunskapsdriven stadsutveckling – hur använder vi urban kunskap för att skapa hållbara städer?

Program

09.00   Välkommen

Mats Jarnhammar, SKL International/Living Cities (moderator)

Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter, och projektledare för södertörnsmodellen, ger en introduktion till södertörnsmodellen och förklarar varför kunskap är ett nyckelord för projektet.

09.10   Vad är kunskapsdriven stadsutveckling? 

Björn Ekelund, lektor LTU och arkitekt, Warm in the Winter

  • Hur skapar vi ny kunskap? Hur kan vi bli bättre på att bygga upp kunskap? Vad för sorts kunskap skapar vi idag? Och vad för sorts kunskap behöver vi?
  • Hur använder vi kunskapen som skapas? Hur tillämpar vi det vi i beslutsfattande, planering och som underlag för dialog? Hur används kunskap av olika typer av aktörer?
  • Hur hanterar vi kunskap långsiktigt? Hur bygger vi upp urban kunskap som är användbar bortom enskilda projekt och förvaltningar?

09.25   Hur genererar, använder och hanterar vi kunskap på ett bra sätt?

Exempel från aktörer eller projekt som har arbetat innovativt med att skapa, använda, hantera och sprida kunskap.

Samskapande kunskapsuppbyggnad: hur bygger vi gemensamt kunskap om staden? Sofie Pandis Iveroth, Projektledare för Innovationsplattform hållbara Stockholm & Mistra Urban Futures Stockholms Nod

Growth done right: Hur mäter vi stadens kvalitéer? Poängsystem i Upplands Väsby. Fredrik Drotte, stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, fd. Stadsutvecklingschef på Upplands Väsby kommun.  

Södertörnsanalysen: Hur kan visualisering av data leda till bättre beslut? Peter Wikman, utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun. 

Gröna strategier - från regional till lokal skala: Hur påverkas stadens utformning av kunskap om gröna värden? Anna Maria Larson, Landskapsarkitekt, Ekologigruppen

10.25  Gott kaffe eller te.

10.45     Fyra kunskapsdialoger: Utmaningar i kunskapshantering, uppbyggnad och spridning.

Co-production i kunskapsbyggandet: hur bygger vi gemensamt kunskap om staden. Samtalsledare: Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter. 

Hur kan visualisering av data bidra till bättre beslutsfattande bland olika aktörer. Samtalsledare: Peter Wikman, Utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun. 

Gröna och mjuka värden: Hur kvantifierar vi kvaliteter? Samtalsledare: Fredrik Meurman, Arkitekt, Ecoloop 

Hur främjar vi långsiktig kunskapsuppbyggnad om platsen? Samtalsledare: Johan Högström, KTH

11.40 Panelsamtal: Vägen framåt för en kunskapsdriven stadsutveckling.

11:55 Avslut och information om kommande träffar i södertörnsakademin.

***

Södertörnsakademin är en del av Södertörnsmodellen, ett VINNOVA-finansierat projekt som bidrar till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Projektet genomförs gemensamt av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö tillsammans med Stockholms Läns Landsting, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Nordregio, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting och Ecoloop.

Läs mer på www.sodertornsmodellen.se

All you need to know

Plats: Mångkulturellt centrum i Fittja, Värdshusvägen 7, Fittja gård. Lokalen Hörsalen kan nås med hiss och det finns hörslinga.
Övrig info: Efter Södertörnsakademin är du välkommen att fortsätta diskussionerna och äta lunch till självkostnadspris.

Anmäl dig nu

Organized by